The Berlin Connection 2020

The Berlin Connection 2021
Stefan & Marian (Nijmegen-Tilburg) & Raimund & Daniela (Berlin)
NEXT DATES in Berlin : sept 3-4-5 / 2021

Update will be published soon

############################
Due to the recent developments around COVID-19 we’vecancelled our program in March and September 2020.
############################

***Music Seminar @ De Danswerkplaats Amersfoort***
March 2020
21/ 03 / 2020 Check the new schedule


FB event
Registration

Introductie:  “Tango beyond figures”
In de Tango muziek zijn composities vaak door verschillende orkesten opnieuw gespeeld en gearrangeerd. In het complexe web van de hele Tango geschiedenis gaan we hier en daar het draadje volgen van een compositie, dat ons op die manier door de tijd leidt, langs beroemde en minder beroemde orkesten, langs zangers en solisten.  Aan de hand van één compositie ervaren we hoe verschillend de muziek geïnterpreteerd werd door de orkestleiders, welk stempel de musici en de tijdgeest op de uitvoering legden en hoe de chemie tussen de muzikanten tot artistieke hoogtepunten kon leiden.

Voor dansers ligt hier een enorme uitdaging. We beschikken al over een vocabulaire, de figuren en de bewegingsstructuren van de Tango. De basisvaardigheid van het dansen hebben we zeker nodig als we die nu bewust gaan inzetten. Hoe meer we horen in de muziek hoe gevarieerder we uitdrukking kunnen geven aan de dans. We verbinden de oren met de voeten en maken alles daartussen tot een actief resonerend lichaam.

Eenmaal sensitief gemaakt voor de ongelofelijke verscheidenheid in de muzikale interpretaties, wordt dansen vanzelf een nieuw avontuur.

Dit seminar weekend is opgezet om kleine en grote ontdekkingen te doen in die gelaagde Tango muziek, ter verrijking van ons eigen dans spectrum.

Introduction: “Tango beyond figures”
In Tango music, compositions are often played and arranged by different orchestras. In the complex web of the entire Tango history we will follow the thread here and there of a composition that leads us through time, past famous and less famous orchestras, past singers and soloists. On the basis of a composition we experience how the music was interpreted differently by the orchestra leaders, which stamp the musicians and the spirit of the time put on the performance and how the chemistry between the musicians could lead to artistic highlights.

This is a huge challenge for dancers. We already have a vocabulary, the figures and the movement structures of the Tango. We definitely need the basic skill of dancing if we now use it consciously. The more we hear in music, the more varied we can express in dance. We connect the ears with the feet and convert everything in between into an actively resonating body.

Once made sensitive to the incredible variety in musical interpretations, dancing becomes a new adventure.

This seminar weekend was set up to make small and large discoveries in that layered Tango music, in order to enrich our own dance spectrum.


Next Tangoholidays Stromboli: June 2020
07-13 / 06 / 2020

Next Music Seminar in Berlin: September 2020
04-05-06 / 09 / 2020