Argentijnse tango

Leer de Argentijnse Tango dansen en ontdek de grenzeloze rijkdom van deze wereldwijd levende muziek- en danscultuur. Het is een sociale geïmproviseerde dans die door jong en oud wordt beoefend en die het leven in éen omarming vangt. De tango muziek biedt een waaier aan stijlen en sferen die steeds weer tot andere expressie en interactie zullen uitdagen. Er is geen vastomlijnd eindresultaat te verwachten, we leren een non-verbale taal die het mogelijk maakt om op een bijzondere manier te communiceren. Daarin ligt de schoonheid verborgen die we allen ervaren.

Learn to dance Argentine Tango and discover the rich diversity of this worldwide dancing and music culture.  It is a social dance, practiced by all ages, that captures life in one embrace. Tango music provides a whole range of styles and atmospheres, evoking many ways to express and interact in improvisation. There is no final goal or result to be expected. We are learning a non-verbal language that creates an infinite space for communication. There lies the beauty that we all experience.