Marian

Marian is een gepassioneerd danser en leraar. Voor haar betekent dansen een doorlopend leer- en groeiproces, dat deel uitmaakt van het leven. In haar lessen besteedt ze behalve aan techniek ook veel aandacht aan ieders persoonlijke mogelijkheden om een eigen dansgevoel en expressie te ontwikkelen. Wezenlijke aspecten van de tango komen aan de orde zoals bewegingsstructuren, houding, contact en muzikaliteit, die uiteindelijk zorgen voor een bijzondere ervaring van eenheid en verbinding in de omarming.

Als een toegewijde schilder in abstracte kunst, begon ik ongeveer 24 jaar geleden met tango dansen en ontdekte ik nog een andere manier om in verbinding te zijn en te communiceren met de wereld om me heen. Ik werd geraakt door de onontkoombare transparantie in wat je met anderen deelt via de omhelzing en de muziek. Toen ik op een dag de bekende school El Corte bezocht, vond ik wat ik zocht in de dans. Een pure en pretentieloze sociale dans, intense momenten delen, plezier maken, zich bewust zijn van de andere dansers en zorgen voor de flow en de ruimte. Het is de kunst om je ruimte te verkleinen en een dynamische, muzikale en verbonden dans te creëren binnen het paar. Het is ook fascinerend om onderliggende structuren in de muziek en in de bewegingen te ontdekken, en daarmee een rijker vocabulaire te ontwikkelen. Mijn grootste passie is dansen in milonga’s of evenementen als een sociale danser, en mijn studenten aanmoedigen om ook dat pad te vinden.

Ik geef momenteel les in El Corte, Nijmegen, Scala, Eindhoven en in mijn eigen studio in Tilburg. Ik bezoek andere tango gemeenschappen als gastdocent, meestal samen met mijn danspartner Stefan Wimmer, en regelmatig nodig ik gastdocenten in mijn studio Tilburg uit om samen te werken. Mijn doel is om andere dansers te ontmoeten, ervaringen en ideeën te delen en bij te dragen tot een levende en verbindende kunst, wat tango is.
Marian Breedveld

Marian is a passionate dancer and teacher. Dancing means to her an ongoing learning and growing process, that makes part of her life. In her classes there is a lot of attention to technique, as well as to every ones personal possibilities to develop an individual feeling and expression in the dance. Crucial elements of the tango will be studied, like moving structures, posture, contact and musicality, all needed to experience the feeling of unity and connection in the embrace.

As a dedicated painter in abstract art, I started to dance tango some 24 years ago and dicovered yet another way to connect and dialogue with the world around me. It struck me because of the inescapable transparency in what you share with others through the embrace and the music.
When one day i visited the famous school El Corte, i found what i was looking for in the dance. A pure and unpretentious social dance, sharing intense moments, having fun, being aware of the other dancers and taking care of the flow and the space. It is the art of reducing your space and creating a dynamic, musical and connected dance within the couple. It is also fascinating to discover underlying structures in the music and in the movements, that help to develop a richer vocabulary. My greatest passion is dancing in milongas or events as a social dancer, and encourage my students to find that path as well.

I am currently teaching at El Corte, Nijmegen, at Scala, Eindhoven and at my own studio in Tilburg.  I visit other tango communities as a guest teacher, most often together with my dance partner Stefan Wimmer, and occasionally, i invite guest teachers in my studio Tilburg to collaborate.
My aim is to meet other dancers, to share experiences and ideas and to contribute to a living and connecting art, which is tango.
Marian Breedveld